November 2016 – Update on Family book

My family history book has been well received by cousins and others across Sweden and elsewhere.

Comments include cousin Leif writing from Brazil:
…..ett fantastiskt arbete…. En historia, som ju ger en bild av livet i Sverige på den tiden. (a great job…A story which gives a picture of life in Sweden at that time)

My nephew, Christian, emailing from Stockholm, said:
Kul med boken, har läst hela och tyckte den var mycket intressant och lärorik. (What a book, have read all of it and thought it was very interesting and instructive.)

My friend from school, Birgitta, wrote:
Jag har nu läst den och tycker den är ett härligt dokument för sin tid. Känner igen mycket från mina far och morföräldrar. (I have now read it and thought it was a great document for its time. Recognise much from my grandparents….)

My friend in London, Pia Helena Omerod, emailed:
Tack för att jag fått ta del av din familjs spännande äventyr….. Så mycket forskning du gjort och så välskrivet. Delimitace . (Thank you for sharing your family’s exciting adventure….so much research and well written).

There are still copies available. So get in touch…..